Značilne etične vrednote, razlika z moralnimi vrednotami in primeriThe etičnih vrednot so tiste, za katere je značilno modeliranje obnašanja posameznikov z namenom usmerjanja ljudi, da se ustrezno obnašajo v odnosu do družbe, ne da bi zašli v prakse ali dejanja, ki bi lahko neposredno ali posredno škodovali tretji osebi;.

Etika je filozofska veja, ki je posvečena proučevanju vedenja posameznikov in morale. Z razmišljanjem o moralu mora biti vsaka oseba sposobna oblikovati lastna merila o tem, kaj je prav ali kaj narobe, kaj je družbeno pravilno in kaj ni, in kako lahko škoduje.

Etične vrednote so vrednote, ki jih vsadimo skozi razvoj osebnosti posameznika in se ponavadi učijo doma, v kraju študija in / ali v okolju, v katerem se oseba razvija na splošno..

Običajno se stališča, ki izhajajo iz izvajanja teh vrednot ali ne, pridobijo kot posledica naslednjih vedenjskih vzorcev; Na primer, če otrok odrašča in odrašča v domu, kjer obstajajo etične vrednote in se poučujejo z vsakodnevnim življenjem, se bo otrok obnašal na enak način..

Vsaka oseba lahko te vrednote na različne načine zaznava, saj lahko vsak posameznik pri analizi moralnosti oblikuje drugačno mnenje o tem, kaj je glede na osebne kriterije prav ali narobe..

Etične vrednote so del vsakdanjega življenja ljudi, ker oblikujejo njihovo vedenje in posledično opredeljujejo, kako ravnati in se odzivati ​​na različne situacije, ki se lahko pojavijo..

Med najpomembnejšimi etičnimi vrednotami so odgovornost, poštenost, pravičnost, integriteta, lojalnost in solidarnost.

Indeks

 • 1 Značilnosti
  • 1.1 Dnevno
  • 1.2 Preudarni
  • 1.3 Osebna blaginja
  • 1.4 Generacijski prenos
  • 1.5 Relativna ali absolutna
 • 2 Razlika z moralnimi vrednotami
 • 3 Primeri etičnih vrednot
  • 3.1 Odgovornost
  • 3.2 Poštenost
  • 3.3 Spoštovanje
  • 3.4 Solidarnost
 • 4 Reference

Funkcije

Dnevno

Za etične vrednote je značilno njihovo vsakdanje življenje, saj, kot je bilo omenjeno zgoraj, so to tiste, ki določajo dejanja, ki jih posamezna oseba šteje za izvedbo..

V tem kontekstu se predvideva, da vsaka oseba zaradi etičnih vrednot upošteva ne le svoje dobro počutje, temveč tudi svoje kolektivno blaginjo, zaradi česar morajo ravnati preudarno, da bi se izognili neprijetnostim..

Enduring

To so vrednote, ki trajajo skozi čas, ker s časom potekajo prakse ali odločitve, ki jim pomagajo, da postanejo običajna praksa v posamezniku, in te prakse ga bodo opredelile kot osebo; Zelo težko je za nekoga, ki ima resnično ukoreninjene etične vrednote, da nenadno in dokončno spremeni vedenje.

Osebno dobro počutje

Delovanje in življenje, ki ga vodijo te vrednote, ustvarja zadovoljstvo pri posameznikih, ki jih uporabljajo v svojem vsakodnevnem življenju, zahvaljujoč vedenju, da njihova dela dosegajo zgledno individualno vedenje in tudi uspejo ustvariti kolektivno blaginjo, ne da bi povzročala motnje ali probleme v okolju na splošno.

Prenos generacije

Etične vrednote se iz generacije v generacijo prenašajo izrecno in implicitno.

To kaže, da se njihovo poučevanje izvaja ne le v teoretičnem smislu, na primer z branjem ali zgolj dokumentarnimi informacijami, ampak z zgledom vedenja in prakse vsakdanjega življenja..

Relativna ali absolutna

Etične vrednosti se lahko razvrstijo kot relativne ali absolutne. Relativne vrednote se nanašajo na tiste, ki se razlikujejo v vsaki osebi zaradi njihove perspektive ali kulture. Gre za osebne vrednote.

Nasprotno pa se absolutne vrednosti ne razlikujejo glede na osebne poglede; so družbeno uveljavljene in imajo veliko težo.

Razlika z moralnimi vrednotami

Kot je navedeno zgoraj, etika analizira in proučuje moralno in človeško vedenje.

Moralne vrednote sestavlja sklop pravil, ki so opredeljena na določen način glede na družbo, ki se proučuje.

V tem smislu sta oba pojma zelo povezana, saj morale vzpostavljajo norme in etiko preučujejo, ali je njihova praksa koristna ali ne. Percepcija morale in pravila, ki jih vzpostavlja, je močno odvisna od družbenih in kulturnih dejavnikov.

Torej, čeprav so pod vplivom družbe, se etične vrednote štejejo za osebne in trajne v daljšem časovnem obdobju, medtem ko so moralne vrednote kolektivne in jih je družba vzpostavila in se lahko sčasoma spreminjajo, odvisno od prakse.

Primeri etičnih vrednot

Odgovornost

Z izpolnjevanjem predhodno določenih obveznosti - kot so načrtovani sestanki, gospodinjska dela, delo v teku itd. - se kaže odgovornost posameznika..

Na primer, nekdo, ki ima otroka pod njihovo oskrbo, mora biti odgovoren, da lahko pravočasno in pravilno izpolni vse svoje potrebe..

Poštenost

Poštenost sije v človeku, ko so njihova dejanja pregledna. Nekdo, ki ne skriva informacij ali je lažnivec, je poštena oseba.

Na primer, na delovnem mestu, če skrbnik blagajne ugotovi, da je presežek, je pošteno, da prijavite presežek in ne pade v skušnjavo, da bi vzeli denar, ki ni vaša last..

V praksi iskrenosti so osebni interesi posameznikov razveljavljeni in dajejo prednost izpolnjevanju dejanj, ki so namenjena vsem..

Spoštovanje

Spoštovanje je ena najpomembnejših etičnih vrednot, saj je osnova za ohranjanje dobrih medosebnih odnosov.

Ta vrednost narekuje zdravljenje, s katerim je treba obravnavati ljudi, ob ustreznem upoštevanju in pozornosti. Jasen primer vidimo v domovih, s poslušnim zdravljenjem in brez konfliktov med starši in otroki.

Solidarnost

Solidarnost lahko razumemo kot sodelovanje in razumevanje, s katerim se obravnava nekdo, ki potrebuje dodatno podporo.

Na primer, če nekdo preživi trenutek žalovanja, je podpora lahko to, da mu pomagamo, če mu je to potrebno, ali mu ponudimo rešitev za opravila in dokumentacijo, pri tem pa nudimo vso možno pomoč..

Uporaba vseh teh vrednot in še veliko več v vsakdanjem življenju je podpora za harmonično in mirno družbo z najmanjšim možnim konfliktom. Njegovo izvajanje se mora odražati tako na domu kot zunaj njega, bodisi na delovnem mestu, v kraju študija ali v rekreacijskem območju, med drugimi področji..

Reference

 1. Sánchez, A. (2006). Moralne etične vrednote s psihološkega vidika. Pridobljeno 7. marca iz Scielo: scielo.sld.cu
 2. Kamm, R. (2009). Solidarnost, človeška vrednost par excellence. Pridobljeno 7. marca iz podjetja Color ABC: abc.com.py
 3. Leon, E. (2018). Reševanje etičnih in moralnih vrednot. Pridobljeno 7. marca iz El Universal: eluniversal.com
 4. (s.f.). Koncepti etike in morale. Pridobljeno 7. marca na Nacionalni avtonomni univerzi v Mehiki: unam.mx
 5. (s.f.). Vse vrednosti Pridobljeno 7. marca na Medameriški univerzi za razvoj: unid.edu.mx