Značilnosti sociokulturnih vrednot in 19 primerovThe vrednosti sociokulturni so pravila, načela in prepričanja, ki urejajo vedenje človeka v družbi.

Učijo se pasivno že od zgodnjega otroštva, saj so vgrajeni v jedro družine, to je prvi stik, ki ga ima vsaka oseba z družbo. Kasneje se še naprej učijo skozi življenje do te mere, da človeško bitje sodeluje v družbi.

Na ta način sociokulturne vrednote omogočajo človeku, da se ustrezno poveže z ljudmi iste sociokulturne skupine, to je z enakimi prepričanji, ideali in načeli..

Sociokulturne vrednote vplivajo na doseganje ciljev in zadovoljevanje potreb, saj dajejo pomen socialni interakciji, saj omogočajo prepoznavanje, kaj raje ali ne želimo ljudem v skladu z vrednotami, ki so bile izenačene v otroštvu..

Na primer, med adolescenco imate možnost interakcije z različnimi skupinami, z različnimi prepričanji, in obstaja možnost, da izberete, kateri skupini želite pripadati..

10 primerov sociokulturnih vrednot

1. Spoštovanje tradicij

Ta vrednost se nanaša na spoštovanje, ki ga vnašajo tradicije družbe, v kateri živimo. Primeri tradicije so plesi, gastronomija in praznovanja.

2. Patriotizem

To je vrednost, ki se nanaša na spoštovanje in spoštovanje tako nacionalnih simbolov (kot so zastava, grb in himna) kot tudi junakov vsakega naroda. To vrednost si delijo ljudje iz iste države.

3. Ljubezen do družine

Ta vrednost predstavlja spoštovanje in naklonjenost med člani družine. To je nesebična ljubezen.

4. Religija

Med procesom socializacije družina v otroka vnaša religijo, v kateri mora rasti. To so lahko krščanski (katoliški, evangeličanski, Jehovove priče), judovski, muslimanski, islamistični med drugim..

Prav tako je naučeno spoštovati zakone, ki jih ima izbrana vera. Skozi leta se posameznik odloči, ali bo nadaljeval s smernicami te vere ali vzel drugo.

5 - Mir

Ta vrednost predstavlja stanje harmonije, ki jo želijo vse sociokulturne skupine, saj si prizadeva ustvariti dobre odnose med ljudmi, doseči stanje miru brez konfliktov..

Mir dosežemo s spoštovanjem, toleriranjem in sprejemanjem idej, misli in dejanj drugih.

6 - Enakost

Nanaša se na dejstvo, da je treba vse posameznike obravnavati enako. To pomeni, da ne sme biti izključenosti do nobene osebe niti po spolu, spolni usmerjenosti, fizičnem stanju, gospodarskem, socialnem, med drugim.

7- Resnica

To je nujna vrednost v vseh družbah, da bi živeli v popolni harmoniji. Sestoji iz ustvarjanja interakcij, ki temeljijo na iskrenosti.

To pomeni, da morajo naše besede ustrezati našim dejanjem in našem vedenju. Resnica vključuje skladnost s tem, kar je objavljeno in kaj se dogaja.

8- Svoboda

Nanaša se na sposobnost vsakega posameznika, da ravna po svoji volji, pod pogojem, da je v skladu z uveljavljenimi zakoni, da s svojimi dejanji ne škoduje nikomur ali nečemu..

9- Filiarna ljubezen

Ta vrednost je povezana z naklonjenostjo staršev do svojih otrok. Odraža se s skrbjo in spoštovanjem, ki ga vse življenje izpovedujeta do svojih potomcev.

10. Lepota

Ta vrednost je odvisna od kanonov vsake kulture; zato se koncept razlikuje od države do države.

Kar Evropejci ocenjujejo za lepe, ni isto kot tisto, kar Afričani menijo za lepe.

11 - Spoštovanje tujega

To je temeljna vrednota za razvoj družbenih odnosov, saj moramo vedeti, da ni primerno, da se lastnina ali zamisli druge osebe prilagodi..

12- Odgovornost

Ta vrednost se nanaša na zaveze, ki jih imate z nečim ali z nekom. To je sposobnost ljudi, da sprejemajo odločitve in prevzamejo posledice, ki jih ti povzročajo.

13- Toleranca

To je sposobnost sprejeti dejanja ali ideale ljudi, tudi če se s tem ne strinjajo.

14- Empatija

Ta vrednost se nanaša na sposobnost človeškega bitja, da razume, skozi kaj gre druga oseba.

Omogoča podporo in pomoč, potrebno za sprejem ali premagovanje situacije.

15 - Spoštovanje starejših

Ta vrednost izvira iz večine kultur. Nanaša se na to, da ji je vredno, kar si starejši zaslužijo.

Temeljni primer, ki dokazuje, da je to izpolnjeno, je, ko je položaj dana staremu človeku v avtobusu, podzemni železnici ali v čakalnici v bolnišnici..

16- Pravičnost

Nanaša se na spremljanje niza norm, pri čemer mora oseba ravnati ob spoštovanju resnice in vsakemu dati tisto, kar mu ustreza.

17- Hvaležnost

Nanaša se na kakovost hvaležnosti uslug, ki so jih prejeli drugi posamezniki.

18 - Velikodušnost

To je kakovost, ki jo morajo človeška bitja dati brez pričakovanja ničesar v zameno.

19 - Točnost

Nanaša se na trud, ki ga vsaka oseba naredi, da pride pravočasno na sestanek ali da opravi službo v določenem času.

Reference

  1. Kaj so kulturne vrednote? Pridobljeno 20. julija 2017, iz businessdictionary.com
  2. Sociokulturne vrednote in organizacijska kultura. Pridobljeno 20. julija 2017, iz researchgate.net
  3. Sociokulturne vrednote, nova moralnost in družina. Pridobljeno 20. julija 2017, od onlinelibrary.wiley.com
  4. Socialno-kulturne vrednote. Pridobljeno 20. julija 2017, iz ijf.hr
  5. Sociokulturne spremembe in tradicionalne vrednote. Pridobljeno 20. julija 2017, s sciencedirect.com
  6. Sociokulturne in ekonomske vrednote. Pridobljeno 20. julija 2017, od orgprints.org
  7. Kaj so družbene družbene vrednote? Pridobljeno 20. julija 2017, iz environicresearch.com.