Značilne osebne vrednote, usposabljanje, pomen in primeriThe vrednote so tisti, ki določajo in pozicionirajo posameznika znotraj in zunaj svojega okolja. To so lastnosti, ki jih pridobimo z razvojem individualnih in kolektivnih psiho-afektivnih sposobnosti.

Te vrednote določajo sociokulturni dejavniki, specifična vzgoja, ki jo ima vsak posameznik in morda genetska predispozicija. Ocenjuje se, da lahko posamezniki z osebnimi vrednotami vodijo skladen obstoj.

Prizadeva se, da je ta obstoj usmerjen k doseganju posameznih ciljev in da oseba uspe postati dejavnik sprememb, po možnosti pozitiven, v svoji skupnosti in v svojem okolju. Imeti trdne osebne vrednote povzročajo razvoj samoodločbe za soočanje s težavami in njihovo premagovanje.

Sreča je bistveni cilj obstoja in se doseže s samorealizacijo, ki jo bo določila predvsem sposobnost posameznika, da svoje življenje poveže z osebnimi vrednotami..

Indeks

 • 1 Procesi socializacije
 • 2 Značilnosti osebnih vrednot
  • 2.1 Trajnost
  • 2.2 Absoluti
  • 2.3 Duktilen
  • 2.4 Zadovoljiva
  • 2.5 Organsko
  • 2.6 Lahko je ugnezdena
  • 2.7 Transcendentno
  • 2.8 Razlikovalci
  • 2.9 Kompleksi
 • 3 Kako se oblikujejo?
  • 3.1 Deontologija in etika
 • 4 Pomen
 • 5 Primeri osebnih vrednot
  • 5.1 Vera
  • 5.2 Disciplina
  • 5.3 Vljudnost
  • 5.4 Hvaležnost
  • 5.5 Zvestoba
  • 5.6 Vztrajnost
  • 5.7 Samoopredelitev
  • 5.8 Samokontrola
  • 5.9 Empatija
  • 5.10 Strast
  • 5.11 Toleranca
  • 5.12 Potrpežljivost
  • 5.13 Sočutje
  • 5.14 Solidarnost
  • 5.15 Svoboda
  • 5.16 Preudarnost
  • 5.17 Pravosodje
  • 5.18 Celovitost
 • 6 Reference

Procesi socializacije

Procesi socializacije, od otroštva do odraslosti, na nek način določajo lestvico vrednot vsakega posameznika, zlasti osebne vrednote..

To je zato, ker bo vsaka oseba - navadno iz poskusov in napak - prepoznala, katere so vrednote, ki olajšujejo sožitje in ki poleg tega spodbujajo k samorealizaciji..

Odnos posameznika je drugačen, preden je mogoče doseči ali ne doseči njihovega cilja.

Zgraditi mora sistem vrednot in prepričanj, ki ga spodbujajo, da se povzpne po stopnicah lestve, ki ga vodi k doseganju svojih ciljev brez velikih čustvenih stroškov in zagotavljanju svoje mreže podpore, navdihuje druge, da cenijo občutek priložnosti.. 

Značilnosti osebnih vrednot

Enduring

Na splošno ostanejo v času. Ko se konsolidirajo znotraj posameznika, se komajda ne izgubijo, ker postanejo del njihove osebnosti.

Absolutna

Niso deljivi; to pomeni, da objemajo ves njegov pomen. Ne morejo se zmanjšati, ker ne morete izkoristiti polovične vrednosti.

Duktilen

Lahko se spremenijo glede na izkušnje ali okoliščine in jih drugi premaknejo iz svojega prednostnega položaja. Ta prilagodljivost ne pomeni, da jih je mogoče manipulirati ob udobnosti.

Zadovoljiva

Njegova praksa ustvarja koristi in zadovoljstvo pri posamezniku. Vsak človek mora po naravi pravilno delovati in biti v službi svojih vrstnikov; To daje občutek miru in miru.

Organsko

Osebne vrednote so skladne in skladne s človeško naravo.

Lahko se hierarhizirajo

Njen pomen se gradi s časom. Glavne ali prednostne vrednosti posameznika so postavljene glede na okoliščine in so nameščene glede na potrebe njihove uporabe.

V trenutku življenja se lahko tiste vrednote, ki so zasedale prvo mesto, zgodijo drugemu planetu, ker se pojavijo nove razmere, ki si zaslužijo, da obstajajo druge vrednote v areni.

Transcendentno

Vrednote se raztezajo znotraj konkretne ravni in dajejo pomen družbi in življenju človeka, kar daje logičen in skladen pomen, povezan z njihovimi idejami.

Razlikovalci

Predstavljajo posameznika in ga razlikujejo od drugih, ki temeljijo na njegovih dejanjih, ki morajo ustrezati njegovi shemi vrednot.

Kompleksi

Vrednote so podrejene različnim vzrokom in njihova uporaba je odvisna od sodb in odločitev, ki izražajo verodostojnost in namen dejanj..

Kako se oblikujejo?

Osebne vrednote se pridobijo, ko se začnejo procesi socializacije. V otroštvu je razločevanje dobrega in zla odvisno od zunanjih dejavnikov.

To pomeni, da v zgodnjem obdobju družina opredeljuje naše pojmovanje o tem, kaj je prav ali narobe iz pojma nagrajevanja-kaznovanja, na primer: kaznovanje pomeni dejanje poslušnosti in nagrada pomeni zadovoljstvo..

Kasneje, na drugih področjih, kot je šola, urejajo družbeni red zakoni in predpisi; spoštovanje avtoritete, iskanje odobritve in opredelitev dolžnosti, individualne in kolektivne pravice so bistvene za aktivno vlogo te skupnosti.

Deontologija in etika

Z deontološkega vidika bodo notranje dolžnosti posameznika glede njegovih dejanj - tako dovoljenih kot tistih, ki niso - narejene z njegovo vestjo, ko gradi svojo lestvico osebnih vrednot, ki temeljijo na etiki..

Etika ustreza vrednosti z antonomazijo in vzpostavlja odgovornost za zavestna dejanja družbenega bitja.

Ko človek gre skozi to dinamiko izmenjave, gradi svoj repertoar osebnih vrednot do tistih, ki bodo vodili njegova dejanja in vodili njegovo vedenje..

Na ta način strukturira psihoafektivni in družbeni profil, ki kaže na smer njenih življenjskih ciljev, od vsakdanjega njegovega obstoja do najbolj transcendentnih odločitev..

Pomen

-Osebne vrednote so pomembne, ker so odvisne od vključitve posameznika v sheme sožitja družbe, kjer je življenje skladno.  

-Odločilni so pri sprejemanju odločitev, saj nakazujejo ustrezno pot v skladu z vodilnimi načeli vsake osebe.

-Uspelo jim je zagotoviti varnost in spodbuditi skladnost, tako da dejanja vsakega posameznika ustrezajo njihovemu razmišljanju. Zaradi tega ljudje spoštujejo njihova mnenja, tudi če jih ne delijo in jim omogočajo, da se izražajo brez strahu pred sodbami ali nesoglasji drugih, če to ne ogroža dostojanstva ali integritete drugih..

-Zagotavljajo avtonomijo, stabilnost in čustveno zrelost, opredeljujejo osebnost in podpirajo dejanja vsakega posameznika v korist polnega in uravnoteženega življenja..

-Ljudem omogočajo, da se odločno povežejo z drugimi posamezniki. So orodje za sožitje in prilagajanje v različnih okoljih, v katerih se razvijajo.

-So vodnik, ki se lahko spreminja skozi čas (saj se nekateri lahko spremenijo), vendar ne v bistvu, ampak se prilagaja novim realnostim. Na ta način omogočajo, da proces asimilacije sprememb ni traumatičen, temveč da poteka organsko.

Primer zgoraj navedenega je lahko naslednji: za poklicnega človeka je lahko moč in uspeh prednostna naloga, če ni oblikoval družine; ko je oče, otroci in družina ponavadi premaknejo prve elemente. Čeprav vrednot, povezanih s strokovnjakom, ni treba preklicati, lahko postanejo sekundarne.

Primeri osebnih vrednot

Obstaja na stotine osebnih vrednot in vsaka je odvisna od tega, kaj vsak človek verjame in čuti, da je pomembno zase. Nato bomo z njihovimi osnovnimi izjavami navedli nekatere osebne vrednote:

Vera

To je vrednost, ki podpira naše ideale. Daje nam zaupanje in varnost ter je vir energije in discipline, ki krepi smisel življenja.

Disciplina

Ohranja red in željo po odličnosti, omogoča razvoj vrlin in izražanje talentov.

Vljudnost

Omogoča izražanje spoštovanja, naklonjenosti in pozornosti do drugih

Hvaležnost

Omogoča vzajemnost in izkazovanje naklonjenosti nekomu, ki je dal svojo pomoč na nepristranski način za rešitev situacije ali za obvladovanje tega.

Zvestoba

Omogoča prevzem prevzetih zavez in njihovo ohranjanje v času, pri čemer se izogne ​​razočaranju.

Vztrajnost

Sposobnost posameznika, da premaga sebe in svoje omejitve v težavah, in vztraja pri doseganju predlaganega.

Samoopredelitev

To je osebni dosežek, ki posamezniku omogoča, da svoje življenje upravlja s pomočjo meril, zgrajenih iz izkušenj in potrebe po neodvisnosti

Samokontrola

Omogoča samoregulacijo pred situacijami, ki lahko spremenijo naše čustveno ravnotežje. Varuje nas pred posledicami delovanja brez obrazložitve.

Empatija

Empatija omogoča posamezniku, da identificira ali razume druge in njihove stvarnosti, da jih podpre in motivira.

Strast

To je vrlina, ki jo vsaka oseba doživlja s predajo telesa in duše tistemu, kar ga napolni in zadovolji, poskuša to narediti polno in prijetno.

Toleranca

To je nepogrešljiva vrednost sožitja, saj nas sili k spoštovanju in ne dvomu v prepričanja, prakse ali ideje drugih, ki se diametralno razlikujejo od naših.

Potrpežljivost

Omogoča, da se neželene ali težke okoliščine prevzamejo s mirnostjo in zadržanostjo. Dajte moči in poskrbite, da posameznik razume naravo dogodkov.

Sočutje

Krepi vrednost solidarnosti in omogoča pripravljenost, da pomaga, ublaži ali zmanjša škodo, ki jo drugi trpijo.

Solidarnost

Krepi zmožnost sodelovanja med več ljudmi s pripravljenostjo, da ponudi pomoč in sodelovanje za cilj, ki je skupen ali ne.

Svoboda

Dajte posamezniku priložnost, da ravna v skladu z njihovimi merili in izrazite svoj način razmišljanja.

Previdnost

Krepi sposobnost samozavesti, zmernosti, poštenosti in premišljenosti, da vedno ravna previdno, spoštuje druge in razmišlja razumno.

Pravosodje

Nagnite osebo, da deluje in presoja na podlagi resnice in da vsakomur, kar mu pripada, na pravičen način in usmerjeno k varovanju svojega dostojanstva.  

Integriteta

Posamezniku daje moč, da je zanesljiva oseba za druge.

Reference

 1. Bailón G Luis H. "Teorija moralnega razvoja" v prispevkih za družbene vede. Pridobljeno 12. marca 2019 iz prispevkov za družbene vede: neto
 2. "Potrpežljivost kot vrednost" v bitju in človeku. Pridobljeno 12. marca 2019 iz Ser y Humano: seryhumano.com
 3. Mosquera Ingrid Toleranca, nepogrešljiva vrednost za življenje: kako lahko delate v razredu in od doma? «V Unir Revista. Vzpostavljeno 12. marca 2019 v reviji Unir: unir.net
 4. Nozick Robert. »Filozofska pojasnila« v Google Knjigah. Vzpostavljeno 12. marca 2019 iz Googles Books: google.co.ve
 5. Agostini Ivelisse "Moralni pogum: svoboda" v užitkih. Vzpostavljeno 12. marca 2019 iz Placerespr: com