Transcendenca sporočila 8 Razlogi njegove pomembnostiThe transcendenca komunikacije dejstvo, da se ideje in informacije prenašajo z ene osebe na drugo, tudi če sogovorniki niso v istem prostoru ali času.

Komunikacija je eden najpomembnejših procesov, ki jih izvajajo ljudje. Zahvaljujoč temu lahko razložimo vsebino uma vsakega posameznika in razumemo.

Zahvaljujoč temu občutku razumevanja, ljudje pristopajo, sočustvujejo in vzpostavljajo odnose. Komunikacija je osnova vsake operativne organizacije: od para in družine, do podjetja ali družbe.

Čeprav je celoten komunikacijski proces pomemben, je treba poudariti vlogo izmenjanih informacij.

Navedene informacije se ne prenašajo samo od pošiljatelja k prejemniku, temveč jih tudi analizirajo; na ta način se daje prednost učnemu procesu.

8 razlogov za pomen komunikacije

Komunikacija je bistveni element za človeka. Ta proces je tako potopljen v družbi, da je skoraj refleksija.

To pomeni, da ljudje večkrat komunicirajo, ne da bi se ustavili, da mislijo, da izvajajo komunikacijsko dejanje.

V nadaljevanju so opisani najpomembnejši razlogi za pomembnost komunikacije:

1- Pretok informacij

Komunikacija je stalen pretok informacij od enega posameznika do drugega. To je bistvenega pomena, ker je na ta način zagotovljeno, da znanje ne umre z osebo, ampak da se prenaša iz generacije v generacijo.

Na primer, študije Aristotela (grški filozof, 384-322 pr. N. Št.) So bile sporočene sedanjim generacijam s pisanjem in prevajanjem.

V nekaterih primerih je pretok informacij enosmeren. To pomeni, da pošiljatelj ideje posreduje enemu ali več sprejemnikom. Vendar se sprejemniki ne morejo odzvati pošiljatelju.

To je tip komunikacije, ki se običajno vzpostavlja z množičnimi mediji (časopis, televizija, radio). Opozoriti je treba, da s tem tehnološkim napredkom ti mediji delujejo bolj interaktivno.

2. Učenje

Učenje je eden od učinkov komunikacije. To se zgodi zaradi pretoka informacij. Ta element je pomemben, ker lahko družbe napredujejo.

Ko človeško bitje komunicira, pridobi znanje, bodisi namerno bodisi pasivno.

V učilnici se na primer vzpostavi komunikacijski proces med učiteljem in učenci. Izmenjava informacij poteka in se namerno uči.

Primer pasivnega učenja se zgodi, ko se bere roman, avtor pa daje pravo informacijo. Na ta način je znanje pridobljeno, ne da bi se tega zavedali.

3. Razvoj človeških odnosov

Komunikacija omogoča vzpostavitev mostov med ljudmi, kar spodbuja razvoj človeških odnosov.

Izmenjava idej, znanja in mnenj, ki nastajajo v komunikacijskem procesu, omogoča ljudem, da se bolje medsebojno razumejo. Iz tega sledi, da je komunikacija osnova za razvoj družb.

Poleg tega, ko je razmerje ustvarjeno, komunikacija pomaga tudi pri ohranjanju kohezije med posamezniki.

4- Razstava in razlaga idej

V veliko primerih se od ljudi zahteva, da pojasnijo razloge, zakaj delujejo na določen način ali imajo določeno mnenje. V teh trenutkih je zahvaljujoč sporočilu mogoče razkriti vsebino misli.

Potem lahko posameznik prek komunikacije svoje ideje predstavi in ​​po potrebi pojasni.

5. Načrtovanje in organizacija skupinskih dejavnosti

Učinkovita komunikacija je eden od potrebnih vidikov načrtovanja in organizacije skupinskih dejavnosti.

S komunikacijskim procesom lahko ljudje dosežejo sporazume, ki jim omogočajo lažje in hitrejše razvijanje določenih nalog.

Na primer, v podjetju je komunikacija med oddelki bistvena, da se lahko usklajujejo prizadevanja vsakega od njih. Na ta način se poveča zmogljivost in produktivnost organizacije.

6. Odločanje

Sprejemanje odločitev se daje prednost izmenjavi informacij, pridobljenih med komunikacijo.

Ko človeška bitja postavljajo skupne ideje, lahko poznajo različne vidike istega vidika. Te informacije olajšujejo izbiro med različnimi možnostmi, ki jih je mogoče predstaviti kot odgovor na isti problem.

7. Osnova vodenja

Učinkovita komunikacija ustvarja voditelje. Oseba, ki je sposobna posredovati svoje mnenje in druge razumeti, lahko postane vodja.

Poleg tega komunikacija ustvarja odnose med voditelji in njihovimi privrženci. Omogoča izmenjavo idej med njimi, tako da lahko podrejeni po potrebi svetujejo vodji ali obratno.

Na ta način vodja pridobiva zaupanje svojih privržencev, odpravlja ovire, ki bi lahko obstajale med njimi, in daje prednost doseganju skupnih ciljev..

8- Motivacijski element

Komunikacija je poleg izmenjave idej lahko tudi vir motivacije.

Najbolj očiten primer tega so slavni motivacijski pogovori, ki spodbujajo ljudi, da izpolnijo svoje sanje.

Vendar pa lahko v vsakodnevnem življenju najdemo vsakodnevne situacije, v katerih se razkriva pomen komunikacije kot motivacijskega elementa.

Na primer, ko je prijatelj dobil nasvet, ko je osebi čestitala za dosežke ali ko je nekdo rekel, naj nadaljuje z delom kljub težavam.

Reference

  1. Komunikacija: pomen, namen, pomen in načela. Pridobljeno 27. septembra 2017, iz vašega spletnega mesta yourarticlelibrary.com
  2. Pomen komunikacije. Pridobljeno 27. septembra 2017, iz uic.blackboard.com
  3. Pomen komunikacije v organizaciji. Vzpostavljeno 27. septembra 2017, iz managementstudyguide.com
  4. Pomen dobre komunikacije. Pridobljeno 27. septembra 2017, od michaelpage.co.uk
  5. Kaj je komunikacija? Pridobljeno 27. septembra 2017, iz študije.com
  6. Zakaj je sporočilo pomembno? Vzpostavljeno 27. septembra 2017, iz careesearch.com.au
  7. Zakaj je sporočilo pomembno za človeško življenje? Pridobljeno 27. septembra 2017 iz spletne strani hopespeak.com